スーパーコピーシャネルバッグ スーパーコピーシャネル財布 Petr Šilar
oznámení:
facebook:
aktuálně:

Tři králové v Senátu

Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí pozval na slavnostní snídani do Senátu koledníky z Tříkrálové sbírky, stejně jako představitele církví, politiky a veřejného života. Tradiční setkání hostů se zástupci Charity ČR a s koledníky Tříkrálové sbírky proběhlo letos už po deváté.

Petr Šilar v Senátu ke zdanění restitucí

Pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, rád bych se nyní vrátil do let 2012 a 2013. Tehdy jsme v Senátu projednávali původní záměr tohoto zákona, který není jen o zdanění finančních náhrad, ale především o vyrovnání státu s církvemi. Jeho cílem byla odluka církve od státu, její osamostatnění a získání nezávislosti na finanční podpoře státu. Právě k tomu měl sloužit i tento zákon, který následně vypořádal i náhrady, které nyní stát církvi popírá.

Zdanění církevních náhrad je nemravné

Psal se rok 2012 a 2013, když se v Senátu projednával původní záměr zákona o zdanění finančních náhrad a o vyrovnání státu s církvemi. Jeho cílem byla odluka církve od státu, její osamostatnění a zároveň i získání nezávislosti na státní finanční podpoře. Uplynulo několik let a stát dohody a smlouvy zpochybňuje.

Den politických vězňů a uctění jejich památky - projev v Ďáblicích

Přeji vám pěkné dopoledne, vážené dámy a vážení pánové, všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem má svůj pravý čas. „Je čas rození i čas umírání“… jak si můžeme přečíst ve třetí kapitole starozákonní knihy Kazatel. A také je tam napsáno: „Je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat.“ Proč tam ten „Kazatel“ tato slova napsal? Napadá mně na tomto místě, že za minulého režimu byl čas onoho „rozhazování kamenů“. Byla to krutá doba, kdy byly doslova rozmetávány kameny z pomníků všech politicky nespolehlivých. Byl to čas rozbíjení kamenů (životů) politických nepřátel, čas zabíjení třídních protivníků.

Sucho i jako důsledek kůrovcové kalamity

„Bojíme se ztráty velké plochy lesů v této republice, protože to s sebou přinese hrozivý nedostatek vody,“ upozorňuje Radomír Charvát, zástupce vlastníků lesů, který má dvaačtyřicetiletou praxi v oboru lesnictví. Za čtyři týdny se mu podařilo shromáždit pod petici s výzvou pro zdravé a prosperující lesy 16 tisíc podpisů, které předložil v Senátu. „Je zapotřebí najít řešení, a to rychle,“ upozornil v návaznosti na petici předseda senátorského klubu za KDU-ČSL a nezávislí Petr Šilar. Jako agronom si je vědom závažnosti situace, která se od roku 2015 se radikálně zhoršuje. Podle něj se ani nedá očekávat, že v nejbližším období nastane nějaké zásadní zlepšení. Jedinou možností je, aby se na nápravě situace spolupodílel stát, a to dostatečně rychle.