Tři králové v Senátu

 „Je krásnou tradicí, že se tu každoročně setkáváme s významnými osobnostmi u příležitosti Tříkrálové sbírky. Novoroční období je ideálním časem k zamyšlení nad uplynulým rokem a nad dalším směřováním naší společnosti. Nezanedbatelný je i finanční přínos sbírky, kdy přítomní hosté přispívají na aktivity Charity ČR, a to obvykle v řádu desetitisíců,“ uvedl Petr Šilar, předseda Senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí.

Letos k účastníkům tříkrálové snídaně v Senátu promluvil arciopat břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek, slovo si poté vzal Petr Šilar, senátorka Šárka Jelínková a Miluše Horská. Činnost Charity ČR představil její ředitel Lukáš Curylo, který zároveň popsal, kam konkrétně směřují finance vybrané v rámci sbírky. O klavírní doprovod akce se postarala osmiletá Klárka Gibišová.
< Zpět na úvod