Schůze výborů Evropského parlamentu ke zrušení změn času

V úterý 24.března se v bruselském Evropském parlamentu uskutečnilo veřejné slyšení pod názvem JE KONCEPT LETNÍHO ČASU ZRALÝ NA REVIZI?

1/11
Společnou schůzi tří poslaneckých výborů, které se problematikou střídání času zabývaly, řídil předseda Výboru pro právní záležitosti EP Pavel Svoboda (ELS). Důležitá byla účast zástupců iniciativy For Only One Time v čele se senátorem Petrem Šilarem, který měl také možnost na půdě Evropského parlamentu vystoupit se svým příspěvkem.

Petr Šilar