Nejpozději před osmou už vchází do Kolowratského paláce, kde má kancelář a krátce na to už následuje rychlá porada s tajemnicí klubu.

"Petra Klechová je moc fajn ženská, nejen na Klubu ji mají všichni moc rádi, ale občas mě prohání a upomíná nejen s termíny a úkoly, ale také se vším okolo provozu senátorského klubu" Stěžuje si na ní žertem senátor, který na podzim 2016 úspěšně obhájil svůj mandát na Ústeckoorlicku. 

Jakmile proberou nezbytné, projde maily a chvíli na to už začne zasedání horní komory Parlamentu ČR. Na pořad dne přichází novely a zákony, které schválili poslanci. Ukazuje se, že revize Senátu je potřeba. Zkoumá se, zda je vše v pořádku, zda se díky zaváděným změnám neporušují něčí práva, vede se rozprava, padají argumenty.

Schváleno - neschváleno - vráceno k přepracování

Výsledkem debat jsou schválené tisky, které putují k podpisu prezidentovi nebo naopak materiály neschválené, které putují zpět k poslancům k dopracování. Někdy jde vše jako po másle, jindy se vedou debaty dlouho do noci. Stává se, že senátoři neshodnou a nakonec bývá hlasování velmi komplikované. Stranická příslušnost v Senátu není klíčová, senátoři totiž zastupují lidi ve svém volebním okrsku. Voliči nevolí program strany, ale program jednotlivce, kterému dávají svůj hlas, a ten svým hlasováním vyjadřuje podporu jejich zájmů.

Senátoři zastupují lidi ve svém volebním okrsku - nikoliv strany a jejich volební program.

Úsměv, jste v televizi

Když na vás televizní kamera zamíří svůj objektiv, může se řady lidí zmocnit nervozita. Kamery totiž spolehlivě zachytí každé vaše slovo, výraz tváře, jistotu v argumentech nebo naopak nesoustředěnost. Tisková konference je nedílnou součástí práce senátora, protože informovat veřejnost o tom, co se chystá, je nezbytností, která patří k této práci. Sem tam senátory sice čeká pár nepříjemných dotazů, ale vesměs s médii převažuje konstruktivní a leckdy i inspirativní spolupráce. Ne nadarmo se říká, že sedmá velmoc ( = média ) je hlídacím psem demokracie a Senát její pojistkou.

Ne nadarmo se říká, že sedmá velmoc je hlídacím psem demokracie a Senát její pojistkou.

Během tiskové konference pokračuje zasedání Senátu, které je přerušeno jen pauzou na oběd. "Senátoři se obvykle sejdou v místní kantýně. Vybereme si ze zhruba deseti připravených jídel a stoupneme si s tácem do fronty. Během obědů tu často mívám schůzky, kdy se snažím využít čas a propojuji tím příjemné s užitečným," popisuje Šilar a dodává, že když to někomu vypráví, často se lidé diví, proč kolem senátorů neběhají číšnici v nažehlených košilích. "A když navíc dodám, že si každý z nás sám odnáší špinavé nádobí k okýnku a dokonce i odkládá příbor do připravené misky s vodou a použitý ubrousek do vedle stojícího koše na odpadky, myslím, že mi nikdo moc nevěří."

Spolupráce se starosty obcí ve svém volebním okrsku

Večer po jednacím dni a po hlasování pro nebo proti příslušnému zákonu projdou senátoři recepcí, rozloučí se s kolegy a rozjedou se na další kolo schůzek nebo ke svým domovům. Ty mimopražské čeká obvykle nejpozději druhý den ráno cesta do regionu, jednání s místními starosty, spolky nebo lidmi, kteří potřebují prosadit svůj záměr, ale chybí jim k tomu příslušný mandát, neboli hlas, který by byl vyslyšen. "Baví mě, když za sebou vidím i hmatatelné výsledky své práce. Například se může jednat o finanční podporu kultury, silniční obchvat, zvýšení bezpečnosti v regionu díky lepšímu vybavení policie, zajištění dotace na místní hasiče, zakládání remízků, pro podporu udržení vody v krajině, nebo naopak stavbu protipovodňových zábran, nebo cokoliv dalšího, co občany trápí a co nedokážou sami ovlivnit," říká Petr Šilar.

Regionální kancelář = celý volební okrsek

Regionální kancelář senátora má svoji trvalou adresu v místě, za které je senátor zvolen, takže ho může kdokoliv navštívit během úředních hodin, po předchozím sjednání schůzky s tajemníkem či asistentem. Správný senátor však má být vždy tam, kde se něco děje, kde ho je zapotřebí a kde může být nápomocen, takže se s ním můžete potkat v podstatě kdekoliv.

"Když něco není stoprocentně nemožné, musí být způsob, jak se to dá uskutečnit." Sir Nicholas Winton