Dopis europoslancům

02.03.2019

Vážená paní europoslankyně, vážený pane europoslanče,

25.4.2018

Dovolte mi, abych se jménem české iniciativy For Only One Time připojil k celoevropské výzvě jednotlivých členských zemí EU namířených proti střídání letního a zimního času. Navazuji tím na dopis Pavla Svobody eurokomisařce Violetě Bulc, kterou zve na neformální pracovní snídani ohledně zrušení střídání času na čtvrtek 3. května 2018, kde proberou další podrobnosti a postup.

Zároveň bych rád připomněl, že poslanci Evropského parlamentu schválili rezoluci (384 pro; 153 proti; 12 zdrželo se hlasování), ve které vyzvali Evropskou komisi k důslednému přehodnocení střídání času v EU, které by mohlo vést k jeho zrušení. Evropská komise by nyní měla vypracovat důkladnou analýzu potřebnou před přijetím legislativního návrhu.

Již několik let sbíráme podpisy pod petici s cílem zamezit každoročnímu posunu hodinových ručiček tam a zase zpět. Zatím se nám podařilo získat více jak deset tisíc podpisů, kterými bychom chtěli podpořit našeho kolegu europoslance za KDU-ČSL Pavla Svobodu v rámci jeho návrhu na zrušení střídání zimního a letního času. Věříme, že náš dlouhotrvající boj za jeden čas bude, i s ohledem na souhrnné množství podpisů ze všech zemí Evropské unie, shledán odůvodněným a následné nařízené výzkumy prokážou, že střídání času je přežitek, který škodí lidem, nepřináší žádné ekonomické úspory a je zapotřebí jej zrušit.

Neblahý každoroční vliv hodinového let jagu na lidský organizmus v minulosti konstatovali také přední čeští odborníci. K nim se řadí například bývalá předsedkyně Akademie věd ČR profesorka Helena Illnerová, která vědu obohatila o studium biologických hodin v organizmu savců, ale podporuje nás také Jiří Grygar, český astronom a astrofyzik nebo například Pavel Suchan, z Astronomického ústavu Akademie věd ČR, místopředseda České astronomické společnosti a předseda Odborné skupiny pro světelné znečištění.

Stejný názor zastává také Hospodářská komora ČR, která vládě České republiky navrhla, aby u Evropské komise zrušení časových změn prosazovala. Poukazuje především na fakt, že ve dnech následujících po změnách času dochází k vyššímu výskytu pracovních úrazů a snížení produktivity práce zaměstnanců vlivem nižšího soustředění a únavy, přičemž tyto náklady významně převyšují zmíněné úspory energií.

V případě, že bude chtít Evropská komise dodat jakékoliv studie, rádi je poskytneme.

S pozdravem

Petr Šilar, senátor za KDU-ČSL