Petr Šilar: Podporujeme přirozený řád věcí

04.09.2018

Plníme své sliby a dlouhodobě podporujeme přirozený řád věcí. Na konci srpna skončilo celoevropské hlasování o tom, zda zachovat, nebo zrušit střídání letního a zimního času. Do hlasování se zapojilo rekordních 4,6 milionu Evropanů, což byla dosavadní největší veřejná konzultace v rámci EU /dosud se zapojilo maximálně 550 tisíc respondentů/ a předběžné výsledky hovoří zcela jasně. Více než tři čtvrtiny respondentů mají se střídáním času problém a negativní zkušenosti. Konečné výsledky budou zveřejněny koncem září 2018. O tom, jaký čas u nás nakonec bude platit, rozhodne až česká vláda. KDU-ČSL na ni bude průběžně apelovat, aby se pro jeden čas rozhodla co nejdříve. V úterý 4. září se na tom usnesl celostátní výbor KDU-ČSL.

"Rád bych na tomto místě poděkoval především našim europoslancům, kteří v rámci tohoto tématu odvedli hodně práce. Velký dík patří především Pavlu Svobodovi, který toto na první pohled okrajové téma pozvedl z Čech až na mezinárodní úroveň," říká senátor Petr Šilar, který zároveň dlouhodobě vede iniciativu For Only One Time, která je dlouhodobě proti střídání letního a zimního času.
Z Čech do Evropy
V rámci iniciativy For Only One Time se podařilo nasbírat bezmála 10 tisíc podpisů, nicméně europoslanec Pavel Svoboda dal této snaze i mezinárodní přesah v rámci Evropského parlamentu, potažmo Evropské komise. V únoru 2018 totiž na plenárním zasedání Evropského parlamentu schválili europoslanci rezoluci iniciovanou Pavlem Svobodou, aby se tímto tématem zabývala Evropská komise a zvážila nový legislativní návrh. Během letošního léta od 4. července do 16. srpna následovala veřejná online konzultace Evropské komise, během které byl takový zájem o hlasování, že přetížené servery nezvládaly nápor hlasujících, a padaly. Nelze opomenout ani práci a podporu v této oblasti, kterou poskytli europoslanci za KDU-ČSL Michaela Šojdrová a Tomáš Zdechovský. Na půdu Evropského parlamentu přinesla původně tuto problematiku doktorka Zuzana Roithová, která po odborné stránce pojmenovala všechny problémy, které střídání času přináší.
Jaký bude další postup
Výsledky veřejné konzultace nyní projedná Evropský parlament, který by měl nařídit zrušení směrnice o střídání letního a zimního času. "Zatím tedy není jasné, zda u nás zvítězí letní, nebo zimní čas, tohle rozhodnutí bude na české vládě. Stejně tak i ostatní země EU rozhodnou, jaký čas u nich v zemi zvítězí. Mám však za to, že s ohledem na provázanost ekonomik bude maximální snaha o to, aby se státy domluvily na jednom čase v rámci celé Evropské unie. A to už jen s ohledem na fakt, že se téměř celá EU nachází v jednom časovém pásmu," uzavírá Šilar.