Senát hostil mezinárodní konferenci Církve ve střední Evropě o převratném roce 1918

14.12.2018

V pátek 14. 12. 2018 se v Senátu konala konference u příležitosti oslav sto let od založení Českobratrské církve evangelické, a to pod záštitou senátora Petra Šilara, předsedy senátorského klubu KDU-ČSL a místopředsedkyně Senátu Miluše Horské.

Mezinárodní konference se konala v nádherném Valdštejnském sále a účastnili se jí zástupci církví, historici a významné vědecké kapacity střední Evropy. Zazněly příspěvky od zástupců České i Slovenské republiky, ale nechyběl ani rakouský, německý, polský či maďarský pohled na události roku 1918 potažmo posledních sta let.

Ve své zdravici Petr Šilar na úvod konference prohlásil: "Vznik samostatného Československého státu byla opravdu velká událost, na rozdíl od vzniku naší Českobratrské církve evangelické, což okolní svět už tolik nezaznamenal. Pro nás evangelíky je to však jako v podobenství o hořčičném zrnu. Z kořenů naší reformace může vzejít i strom, který i po sto letech plodí dobré ovoce."

Partnery konference byla Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Ekumenická rada církví v České republice a Evangelische Kirche in Deutshland. Účastníci konference mimo jiné hledali v rámci panelové diskuze i sdílené závěry pro mezinárodní kulturní spolupráci v moderní době. A zjišťovali, do jaké míry se liší celospolečenská pozice jednotlivých zemí od té církevní.