Rozhovor ve Zpravodaji Regionální agrární komory Pardubického kraje

09.09.2020

Jaký máte vztah k zemědělství a českým potravinám (máte nějaký nejoblíbenější potr. produkt našeho kraje)?

Pocházím z venkova, takže mě zemědělství v různých formách provázelo vlastně už od raného dětství. Každý, kdo pochází z vesnice, ví, že to ani jinak nejde. Ovlivnilo mě to natolik, že jsem tento obor i vystudoval a roky působil jako agronom.
A můj vztah k českým potravinám? Ten je kladný s věkem jen a jen sílí. I proto již několik let poskytuji záštitu nad soutěží o značku Česká chuťovka a Dětská chuťovka, které se vyhlašují v Senátu. Já vůbec celkově aktivně podporuji a preferuji produkci českých potravin.
Dokonce se na tomto trendu i osobně spolupodílím. Jsem totiž aktivním včelařem a zakládám si na výrobě kvalitního vlastního medu, který s oblibou dávám svým přátelům jako dárek. Už roky tvrdím, že nejlepší dárek je takový, co se dá sníst nebo vypít. Ale zpět k otázce, můj nejoblíbenější potravinářský produkt je tedy vlastní med, a protože zde také žiju, tak je jasné, že se jedná čistě o produkt z našeho kraje.


Jaká je Vaše představa o vývoji zemědělství v Pardubickém kraji (dále jen PK)?

Zemědělství u nás je obecně otázkou Ministerstva zemědělství a společné zemědělské politiky EU. Kraje nemají kompetence ani přímý vliv na tento vývoj. Sám bych byl pro co největší míru potravinové soběstačnosti, pro podporu trvale udržitelného hospodářství a s tím související péči o krajinu jako takovou. Zemědělská činnost má přímý dopad na to, jak krajina vypadá, zda je v ní dostatek vody, nedochází k půdní erozi a k řadě dalších žádoucích i nežádoucích vlivů od přemíry používaných chemických postřiků až po skladbu pěstovaných potravin. Musíme si uvědomit, že v krajině a v zemědělství všechno souvisí se vším a jednotlivosti nelze jen tak vytrhovat z kontextu.


V čem spatřujete největší význam zemědělství v našem kraji?
Největší význam je pochopitelně v produkci potravin, ale jak jsem už podotkl, zemědělství také formuje krajinu, ve které žijeme. Takže nás vlastně celoživotně ovlivňuje i z hlediska vnitřní pohody a relaxace.


Jak podle Vás může vedení kraje ovlivnit stav zemědělství v PK?
Stav zemědělství v kraji lze z úrovně krajské správy ovlivnit poměrně zásadním způsobem, ale pouze nepřímo. Můžeme podpořit venkov a jeho cestovní ruch, nebo oblast vodního či lesního hospodářství atp.


Jakou máte představu o rozpočtu PK pro zemědělství a jak byste prosazoval/a jeho zaměření v příštím období?
V rozpočtu Pardubického kraje není možná přímá podpora zemědělství, jedná se o kombinaci rozpočtových kapitol životního prostředí, rozvoje regionu, kultury a dopravy. Je zapotřebí se domluvit s jednotlivými rezorty a investovat do konkrétních projektů, které podpoří naše zemědělství na úrovni daného kraje.


Jaké jsou podle Vás klady a zápory zemědělství v PK?
Za ty roky, co se zemědělské problematice věnuji, vím, že klady jednoznačně převažují, z čehož mám upřímnou radost.


O co byste se zasadil/a ve prospěch zemědělství PK?
Podle mě je důležitá podpora venkova jako celku, život je zapotřebí vidět v souvislostech, jedno bez druhého nedává smysl, nyní je však nejpalčivějším problémem nedostatek vody, proto je pro mě prioritou podpořit projekt ReSAO, který mírní dopady klimatických změn. Nesmíme však zapomínat ani na vzdělávání, podporu zemědělských škol a učilišť, ale také na velmi důležitou podporu spolků jako jsou myslivci, včelaři, rybáři, ochránci přírody a řada dalších.


Kterou zemí byste se v regionální zemědělské politice inspiroval/a a proč?

Mojí inspirací je Bavorsko. Proč? Stačí si tam zajet a je to rázem jasné!


Je pro naše zemědělství důležité srovnání národních a regionálních podpor s okolními zeměmi?
Není. Jedná se o regionální dotace, nikoliv o dotace evropské. Proto má mít každá země možnost využít svoje specifika a ty podpořit. Naším cílem je podporovat rozmanitost a zachovávat regionální odlišnosti a ráz.


Jaký máte názor a zemědělskou dotační politiku EU a ČR?
Je přesně taková, jakou jsme schválili hlasy našich zástupců, vlády a poslanců EU.


Jaký máte názor na spolupráci s nevládními zemědělskými organizacemi a jakou váhu přisuzujete AK ČR?
Spolupráce je naprosto nutná, bez ní to jednoznačně nejde a nepůjde. Podle mě je AK ČR pak tím nejdůležitějším prvkem.


Jak vidíte spolupráci s Regionální agrární komorou PK?
Z mého hlediska má tato spolupráce zatím stále ještě velké rezervy a to z obou stran. Je zapotřebí uspořádat více společných setkání, těsněji propojovat informace a spolupráci na jednotlivých projektech.