O iniciativě For Only One Time

Iniciativa For Only one time (FOOT) měla a má jediný cíl: zrušit střídání letního a standardního času a zavést v České republice (i v celé Evropské unii) jen jeden čas. 

Tato iniciativa je projektem občanů. Není projektem žádné politické strany ani politického hnutí. To ale neznamená, že se vyhýbáme politické podpoře, protože i finální rozhodnutí o změně času bude politické.


V roce 2013 projekt OOT (předchůdce FOOT) uspořádal sběr hlasů, v kterém podporovatelé jasně vyjádřili svůj názor na to, který čas chtějí zachovat. Výsledky představuje následující graf: 


Nová iniciativa For Only One Time navazuje svou myšlenkou na projekt Only One Time. Tento projekt zahájil naší cestu směrem ke zrušení času a provedl hodně prospěšných kroků. Následně jsme se ale rozešli a založili iniciativu For Only One Time - vize zůstává a pokračuje dál. Cílem je zrušit změny času nejen u nás, ale i v celé Evropské unii.